Babel talk:Xh

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia.
Jump to: navigation, search
Leyingxoxo liphepha. Khawuhambe umlayezo lapha.