Irish man

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia.
Jump to: navigation, search

Is mise Conall. Tá mé i mo chónaí in Ard Mhacha. Tá mé sé bliana déag d'aois. Tá mo bhreithlá ar an fichiú lá de mhí Iúil.

Tá cúigear i mo theaghlach - tá beirt dheirfiúracha agam ach níl deartháir ar bith agam.

Tá mé measartha ard agus tanaí. Tá mo chuid gruaige donn agus catach. Is duine cairdiúil mé agus síleann mo chairde go bhfuil mé greannmhar.

Is maith liom ceol, cluichí ríomhaire agus an phictiúrlann. Tá dúil mhór agam sa pheil Ghaelach agus tá mé ar fhoireann na scoile. Níl suim agam sa teilifís.

Tá mé ar Scoil Phádraig agus tá mé i rang a dó dhéag. Ní miste liom an scoil. Is breá liom Mata ach is fuath liom Eolaíocht.

Tá madadh agam - Buster an t-ainm atá air.

Toi...toi toi toi toi... >.>

Nocomprendo.gif

Nein comprendo, mon amico.
Viewing this page will kill you (and itself) within Seven Days™.
Find someone who understands it so we can move it appropriately,
lest we become dangerously paranoid and try to delete it before we die.
(Please move this page to the appropriate Language Code or it could be huffed.)


Its Irish... Check out the BBC page to understand it... It should be huffed, someone on my account made it at school... along with "Scott latta"... strange stuff yo'... So, huff it please >.> mwahahaha *hints not to huff*