Nl/Duidelijke Nederlandse

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia.
Jump to: navigation, search

Duidelijke Nederlandse[edit]

Concentreert zich op het zijn een flexibele en efficiënte het te schrijven stijl dat de lezers kunnen begrijpen in één lezing, dat het gebruik slechts en niet meer dan zo vele woorden zoals dat moment noodzakelijk zijn, en duidelijke beknopte uitdrukking met een efficiënte structuur en een goed ontwerp, combineert om obscurity, opgeblazen woordenschat, vreemde inblazingen en ingewikkelde zinnen gevuld met (extranged Verbatims en zo natuurlijk Onnaturele expressies), die iets zijn die zijn proponents geloven de lezers zich op het bericht van de tekst zelf in tegenstelling tot zinnen laat concentreren die te lang zijn, overtollig, die nergens toe leiden enzo. Nutteloze correcties en tegenspraak zo zoals de taal te vermijden die ver vóór de vroegere vorigste eeuwen door schrijvers wordt geschreven die een bloated gebruikten, kruipende stijl met veel te lange zinnen, en met een heel 'best wel erg hoog' aantal minder-aaibare subordinate clauses.

ondergeschikte clausules & transfiguration[edit]

Cleare Dutche (Claore Dietsche) in one reading, that will uses the style only as many words as are (not more than) necessary, and combines clear, non-confusing and concise expressed impressions in relations & subordinate to an effective-like structure and a good designing, as well as to avoid obscurity, inflated vocabulary, strangely thwarted influences and convoluted (propped up with useless comments between brackets) sentences, which is something that its proppoeiniants believe lets the readers concentrate on the message of the text(s) itself as opposed to sentences going nowhere, being altogether too long, (over-)redundant, overtly explicit, with too many strange and difficult words , and also exclamation marks(!!!), and comma's, and so on, such as was the language written before the 21st century by writers who used a bloated, rambling style with sentences much too long and complicated, and with a number of subordinate clauses (as well as too much extra information in parenthesis) following several changes in focal thinking toward Duidelijke Nederlandse, as explained above.

raaklijnen[edit]

(die vaak door een puntkomma in plaats van een periode worden verdeeld); in een andere Europese talen (zulke zoals het Nieuw-Dietsch (een Europese taal (een taal van Europa) die voor zijn lang zinnen en gebruik van ook veel haakje wordt gekend) en een aantal andere verwante Germaanse talen) een zin kon de helft van een pagina met een aantal van andere raaklijn opnemen die zelfs uitgebreider waren (de filosoof (een minnaar van filosofie) Hegel schreef vaak zinnen die gemakkelijk drie of vier pagina's bezetten); men zegt dat de traditie met klassieke Latijn (de taal van de Romein (van Rome, niet Rome momenteel (het kapitaal van modern-dag Italië) maar eerder van het Roman Imperium), maar in de recente 19de eeuw, verscheidene begaafde schrijvers (b.v., Abraham Lincoln (de vroegere president van de Verenigde Staten van Amerika) kan gebeurd zijn en waarschijnlijke een anderen (hoofdzakelijk toonden de politici)) aan dat het duidelijke Nederlands elegant zou kunnen zijn wanneer behoorlijk uitgevoerd (uitgevoerd; de andere betekenis voor uitvoering is niet op deze beknopte (daardoor minder/compleet uitdrukking van toepassing) (in goede orde namelijk juist in de betekenis van om geen manieren te hebben)(Zie Goed Fatsoen) zoals Duidelijke Nederlandse ( de Duidelijke Nederlandse nadruk op het zijn een flexibele en efficiënte het schrijven. (Zie begin van deze uiteenzetting)

stijl[edit]

die de lezers in één lezing kunnen begrijpen, dat gebruik slechts zo vele woorden zoals noodzakelijk zijn, en combineert duidelijke beknopte uitdrukking met een efficiënte structuur en een goed of: ontwerp, om obscurity, opgeblazen woordenschat, en ingewikkelde zinnen, die iets zijn die zijn propenents geloven de lezers zich op het bericht van de tekst zelf in tegenstelling tot zinnen laat concentreren die te lang zijn, overtollig, en die nergens naartoe gaan enz. zo zoals de taal te vermijden die vóór de 20ste eeuw door schrijvers wordt geschreven die een bloated gebruikten, kruipende stijlen met veel te lange zinnen in haakjes) na verscheidene raaklijnen (die vaak door een puntkomma (;) in-plaats van een periode worden verdeeld); in een andere Europese talen (zulke zoals het Dietsch (een Europese taal (een taal van Europa) die voor zijn lang zinnen en gebruik van ook veel (haakje wordt gekend) en een aantal andere

verwante Germaanse talen[edit]

een zin kon de helft van een pagina met een aantal van andere raaklijn opnemen die zelfs uitgebreider waren (de filosoof (een minnaar van Filosofen?)) Hegel schreef (vaak) zinnen die gemakkelijk vele pagina's bezetten); men zegt dat de traditie met klassieke Latijn (de taal van de Romeiners (van Rome, niet Rome momenteel (het kapiteel van hedendaags Italianië) maar eerder van het Roman Imperium), maar in de meer recente 19de eeuw, verscheidene begaafde schrijvers (b.v., Abraham Lincoln (de vroegere Secretaris van de Verenigde Staten van Amerika) kan gebeurd zijn en waarschijnlijke een anderen (hoofdzakelijk toonden de politici)) aan dat het Duidelijke Nederlandse uitonderlik lichtvoetig zou kunnen zijn wanneer behoorlijk uitgevoerd (uitgevoerd; de andere betekenis voor uitvoering is niet op deze beknopte uitdrukking van toepassing) (in goede orde namelijk juist in de betekenis van om geen manieren te hebben) zoals Duidelijke Nederlandse (te zien gelieve begin van artikel voor verdere verduidelijking op de betekenis van Duidelijke Nederlandse)).