UnTunes:GloriAAA!

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia.
Jump to: navigation, search

Now, we present a special Christmas hymn from the Uncyclopedian Tabernacle Choir...

Audiobang.jpg AAAA>AAA!

BethlehemAAAAA.png

A! A-A-A-A-A! A-A-A-A-A! A-A-A-A-A, A-A!
AA AA-AAA-AAA AA-AAA-A!

AA-AAAA AA AAAA AAAAA AA AAAA
AAAAA-AA AAAA-AAA A'AA AAA AAAAAA
AAA AAA AAAA-AAAAA AA AA-AAA
AAA-A-AAA AAAAA AAA-AAA AAAAAAA:

A! A-A-A-A-A! A-A-A-A-A! A-A-A-A-A, A-A!
AA AA-AAA-AAA AA-A!


A! A-A-A-A-A! A-A-A-A-A! A-A-A-A-A, A-A!
AA AA-AAA-AAA AA-AAA-A!


AAAA-AAAAA, AAA AAAA AA-AA-AAA?
AAA AAAA AAA-AAA AAAAAAA AAA-AAAA?
AAAA AAA AAAA-AAAA AA-AAAAA AA
AAAAA AA-AAAAA AAAA AAAA'A-AA AAAA?

A! A-A-A-A-A! A-A-A-A-A! A-A-A-A-A, A-A!
AA AA-AAA-AAA AA-A!


A! A-A-A-A-A! A-A-A-A-A! A-A-A-A-A, A-A!
AA AA-AAA-AAA AA-AAA-A!


No L.jpg

AAAA AA AAAA-AA-AAA, AAA AAA AAAA
AAA AAAAA AAAAA AAA AA-AAAA AAAA
AAAA, A-AAAA AA AAAA-AA AAAA
AAAAAA AAA AAAA, AAA AAA-AAAA AAAA

A! A-A-A-A-A! A-A-A-A-A! A-A-A-A-A, A-A!
AA AA-AAA-AAA AA-A!


A! A-A-A-A-A! A-A-A-A-A! A-A-A-A-A, A-A!
AA AA-AAA-AAA AA-AAA--A-A!“AAA AAAAA AA, AAAAAAAA!”


Credits[edit]