User:Suresh/Dope

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia.
Jump to: navigation, search
50px Denna användare röker ej olagliga substanser (eller bara vid festligare tillfällen).