User talk:Timmytiptoe

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia.
Jump to: navigation, search

No more zork sequels please! Merge your ideas into the first one. The other two will be merged at some future point. --Splaka 05:18, 17 Jan 2006 (UTC)

hihi[edit]

Geachte Nederlandstalige Redacteur van Uncyclopedia

Zoals u misschien al weet is er een Nederlandse variant op Uncylopedia genaamd Oncyclopedie. Hierbij wil ik U uitnodigen om hieraan mee te schrijven. De link is http://oncyclo.pedie.info/.

Wij hopen dat u zin heeft om het eens uit te proberen, gegroet, Sgt pepper 20:28, 15 August 2007 (UTC)

(this message was send to everyone who is in the category user:NL. You wil only recieve it once)